Kaninen och Rovdjuret

Skövde Nyheter 6 okt 1979 "Prinsessan Christina i Skaraborg- Nu jobbar hon mot mobbing!"

Skövde Nyheter 6 okt 1979 ”Prinsessan Christina i Skaraborg- Nu jobbar hon mot mobbing!”

Kaninen och Rovdjuret är en teatermonolog författad av Börje Peratt som uruppfördes av Ernst-Hugo Järegård 1978.

Premiären, med Ernst-Hugo Järegård i Stockholms Konserthus, blev succé.

Svenska Röda Korset ville sedan ha en studiehandledning som skulle ligga till grund för lärares arbete med klasser (framtagen av Ritva & Börje Peratt). Denna handledning kom sedan att ligga till grund för Livskompassen och Livskompassbaserat lärande.

Prinsessa fru Christina Magnusson och Anita Klum tog tillsammans med svensk skola ett initiativ till att föra ut detta projekt i skolorna. Syftet var att med eleverna diskutera vilka slags känslor och drivkrafter som kommer i omlopp vid konflikter.

Går empati och medmänsklighet att lära ut?

Detta projekt och samarbete med Röda Korset betraktar jag som en milstolpe och avgörande för den fortsatta utvecklingen. Här kombinerades mitt intresse både för att skapa ett kulturellt uttryck och att fördjupa mig i människans psykologi, medvetande och beteende.

Min blivande hustru Ritva blev en perfekt medförfattare i studiehandledningen och tillförde sina perspektiv och sin visdom. Detta arbete ledde sedan fram till en Livskompass.

Utdrag artikel 6 okt 1979 Skövde. "Humanitet kräver övning"

Utdrag artikel 6 okt 1979 Skövde. ”Humanitet kräver övning”

Texten lästes sedan in på band av Ernst Hugo Järegård uppe på Röda Korset som också distribuerade materialet.

Detta blev inledningen på ett mångårigt samarbete med Röda Korset såväl med Anders Wijkman, Anita Klum och flera avdelningar på Röda Korset. Även Ungdomens Röda Kors (URK) med många spännande projekt. Att jag var mer grön än blå hade ingen betydelse.

Börje Peratt
Peratt, Börje – LIBRIS

RK-aktion mot mobbning - Humanitet kräver övning" 6 okt 1979, Skövde nyheter Text: Leif Walterson

RK-aktion mot mobbning – Humanitet kräver övning” 6 okt 1979, Skövde nyheter Text: Leif Walterson

Annonser