Bandet

En musikteaterpjäs som jag skrev 1982-83 där Per Lejring stod för musiken.
Se länk ”Bandet” musikteater

Libris


Börje Peratt

Annonser