”Din första boktitel”

John Cloud som driver musikbolaget Playground Music Scandinavia lade på Facebook upp en lekfull matris för hur man kan namnge sitt första musikbolag. Jag överförde den idén till hur man kan namnge sin första bok och lade upp den på Facebook 10 januari 2014.

Hoppas alla förstår att detta bara är på kul. Och ta gärna del av 40 Worst Book Covers and Titles Ever.

/Börje Peratt

Titeln på din bok (B.Peratt - 2014)

Titeln på din bok (B.Peratt – 2014)

Annonser